VOD Zdislavice

O nás

Výrobně-obchodní družstvo se drží na vrcholu žebříčku zemědělských podniků, naše historie sahá do roku 1958.

Činnost podniku je zaměřena především na živočišnou výrobu, tedy na chov prasat a chov skotu s vysokou produkcí mléka. Naše účast na soutěžích je úspěšná. Společně s CRV Czech Republic, spol. s r.o. pořádáme jednou ročně chovatelský den, střídavě ve Zdislavicích a Košeticích. Prodej prasat, selat a jehňat probíhá po telefonické domluvě.

I přes nepřízeň ekonomické situace se v rostlinné výrobě zabýváme mimo jiné pěstováním sadbových a konzumních brambor. V současné době probíhá prodej raných brambor (viz inzerce). Celkově hospodaříme přibližně na 2.300 ha zemědělské půdy.

Mezi 11. a 13. hodinou Vás každý všední den zveme na oběd.